Brick 68 de Gervasoni: mobles de disseny italià moderns i originals. Paola Navone. Distribuïdor oficial a Barcelona (Espanya).